Дисциплини

June 23, 2016

ДИСЦИПЛИНИ

52-1-1400x800

Форма на обучение

РЕДОВНА / ЗАДОЧНА / ДИСТАНЦИОННА

Степен

БАКАЛАВЪР

Език на преподаване

БЪЛГАРСКИ

Продължителност

4Г. / 8 СЕМЕСТЪРА

Учебен план

Интердисциплинарна подготовка, която включва комплексни познания в областта на:

  • Бизнес психология
  • Социално влияние и групово поведение
  • Лидерство и мениджмънт
  • Потребителско поведение
  • Бизнес стартегии
  • Личностово и организационно развитие
  • Групова ефективност
  • Иновативно лидерство
  • Бизнес медиация и водене на преговори